ASPV přeje všem veselé a pohádkové Vánoce, nový rok 2024 plný energie a elánu.

20.12.2023

Rozdávejte radost z pohybu společně s námi! 

"Chci vám pomoci, protože sakra nechci, abyste s akcemi skončili," řekla mi na letošní Mikulášské jedna z maminek, která pravidelně chodí na cvičení pro předškolní děti Hopík. Podobná slova podpory moc rádi slyšíme a patří všem členům Asociace sportu pro všechny (ASPV), ke kterým se můžete přidat i vy.

Věnovat svůj volný čas prospěšným aktivitám opravdu není samozřejmostí. A proto bych chtěla z celého srdce poděkovat všem našim členům a dobrovolníkům, kteří se podílejí na naší organizaci. Vážíme si vašeho času, odhodlání a práce. Bez vás bychom to nezvládli.

A protože věříme, že podobných nadšenců je mezi námi mnohem více, obracíme se na všechny z vás, kteří by svou energii chtěli věnovat radosti ze sportu a pohybu. Pokud máte zájem stát se trenérem, či pomáhat při akcích, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na vás!

Pod ASPV neboli Asociace sportu pro všechny patří 5 volnočasových aktivit pro děti, mládež a seniory: Cvičení pro rodiče a děti, Hopík: cvičení pro předškolní děti, gymnastický oddíl TeamGym, Florbalový oddíl a Zdravotní cvičení pro seniory. Více informací najdete na www.tjhostivice.cz/aspv

Přejeme všem svým členům, přátelům a příznivcům krásné vánoční svátky, zdraví, štěstí a elán do nového roku 2024.

Za TJ Hostivice, oddíl ASPV
Jana Bedrnová