Ceny

Hradí se půlročně nebo ročně.


Děti

Hopík 

školní pololetí (září - leden a únor - červen)

školní rok (září - červen) 

školní pololetí (září - leden a únor - červen)

školní rok (září - červen)

700 Kč

1 300 Kč

650 Kč

1 200 Kč


TeamGym

školní pololetí (září - leden a únor - červen)

3 000,- Kč


Florbal mladší žáci

Florbal starší žáci 

školní pololetí 

školní pololetí  

750 Kč

1 200 Kč


Zdravotní cvičení

školní pololetí  

jednotlivé lekce 

800 Kč 

70 Kč/h