Cvičení rodičů a dětí

Cvičení rodičů a dětí zahajuje 21. 9. 2021  tradičně v 17 hod v sále hostivické tělocvičny. Dobrou náladu a negativní test sebou :- )
Těšíme se na všechny

Radka Šafaříková a Anina Králová
cvičitelky R+D, TJ Hostivice


Jakýkoliv pohyb má velký význam pro fyzický i duševní rozvoj dítěte. V našich hodinách se snažíme o celkový rozvoj základních pohybových dovedností a rodiče představují pomocníka, který zprostředkovává kontakt mezi cvičitelem a dítětem.
Cvičení by mělo být pro děti hlavně zábavou, přesto zařazujeme prvky z průpravné a zdravotní gymnastiky s použitím různého nářadí a menších pomůcek se zaměřením na správné držení těla.
Přirozená cvičení - chůze, lezení, běh, skoky, házení a chytání, cvičení rovnováhy jsou všestranně rozvíjející cvičení. Cvičení je prováděno motivačně formou hry s uplatněním samostatného a přirozeného dětského projevu.
Hodina je rozdělena do tří bloků. Začíná se pozdravením a rozcvičením zaměřeným na protažení si těla s pomocí dětských říkanek, pokračuje se rozestavením cvičebního nářadí, na kterém si děti procvičují motoriku a na závěr hodiny si zazpíváme, zatancujeme či zahrajeme hry. Na závěr hodiny jsou malí cvičenci odměněni obrázkem či sladkostí. Pomůcky, které používáme při našich hodinách:
Kromě běžného nářadí, dřevěné sestavy pro prolézačky, kroužky, velké gymbalony, barevný látkový padák, gymnastické sestavy, motivační obrázky, papírové mašle, švihadla, balonky a jiné.

Oddíl vedou Radka Šafaříková a Anna Králová