TeamGym

gymnastika pro dívky a chlapce

Náš oddíl vznikl v záři roku 2009 sportovní gymnastikou chlapců.
V dalším roce byl rozšířen o družstvo děvčat.
Děti se učí základům gymnastiky a závodně se věnujeme TeamGymu.
Více informací naleznete na oddílových stránkách https://hostivice.teamgym.cz .

Oddíl vedou
David a Zuzka Potužníkovi a Marika Mlinariková