HOPÍK - cvičení pro předškolní děti

Cvičení zaměřené na všestranný rozvoj pohybových schopností dítěte.
V rámci hodiny je prováděno jak cvičení na nářadí, tak i cvičení s využitím netradičních cvičebních pomůcek:
overbally, padák, gym gamme, floorball, míčové hry apod.

Oddíl vedou Jana Bedrnová, Martina Gráfová