HOPÍK - cvičení pro předškolní děti

Cvičení pro předškoláky Hopík začíná cvičit ve čtvrtek 27.5.2021! 

Cvičení zaměřené na všestranný rozvoj pohybových schopností dítěte.

V rámci hodiny je prováděno jak cvičení na nářadí, tak i cvičení s využitím netradičních cvičebních pomůcek:
overbally, padák, gym gamme, floorball, míčové hry apod.

Oddíl vedou Jana Bedrnová, Martina Gráfová