Dokumenty

spolku Tělovýchovná jednoty Hostivice, z.s.

Důležité

Stanovy 

Usnesení  Valné hromady 2019

Výpis z rejstříku  

GDPR formulář pro členy TJ  

2021

18.1.2021 - Roční zpráva o činnosti TJ a oddílů za rok 2020

20.4.2021 - Veřejnoprávní smlouva TJ a MÚ Hostivice - dotace na činnost na rok 2021

2020

15.6.2020 - Veřejnoprávní smlouva TJ a MÚ Hostivice - poskytnutí dotace na činnost na rok 2020

15.5.2020 - Rozhodnutí MŠMT o přidělení neinvestiční dotace na rok 2020 z programu MŮJ KLUB.  

11.5.2020 - Výkaz zisku a ztrát TJ Hostivice za rok 2019

10. 1. 2020 - Roční zpráva o činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2019. 

2019

6. 5. 2019 - Veřejnoprávní smlouva TJ a MÚ Hostivice - poskytnutí dotace na činnost na rok 2019

2. 4. 2019 - Výkaz zisku a ztrát TJ Hostivice za rok 2018

10. 3. 2019 - Pozvánka na Valnou hromadu TJ 2019 a Jednací řád Valné hromady TJ 2019.

13. 1. 2019 - Roční zpráva o činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2018.

2018

27. 7. 2018 - Rozhodnutí MŠMT o přidělení neinvestiční dotace na rok 2018 z programu MŮJ KLUB.

18. 4. 2018 - Smlouva TJ s MÚ Hostivice, podmínky poskytnutí dotace na činnost na rok 2018.

11. 4. 2018 - Zpráva revizní komise o hospodaření TJ za rok 2017. 

28. 3. 2018 - Výkaz zisku a ztrát TJ Hostivice za rok 2017.

11. 1. 2018 - Roční zpráva o činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2017. 

2017

27. 6. 2017 - Rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace na rok 2017 z programu VIII.

12. 6. 2017 - Výkaz zisku a ztrát TJ Hostivice za rok 2016. 

24. 4. 2017 - Smlouva TJ s MÚ Hostivice, podmínky poskytnutí dotace na činnost na rok 2017.

31. 3. 2017 - Roční zpráva o činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2016. 

2016

7. 9. 2016 - Roční zpráva o činnost TJ a jednotlivých oddílů za školní i sportovní rok 2015/2016.