Dokumenty

spolku Tělovýchovná jednoty Hostivice, z.s.

Základní dokumenty

Usnesení  Valné hromady 2023

Výpis z rejstříku  

GDPR formulář pro členy TJ  

2024

5. 1. 2024 - Roční zpráva o činnosti TJ a oddílů za rok 2023

2023

27. 4. 2023 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hostivice

15. 1. 2023 - Roční zpráva o činnosti TJ a oddílů za rok 2022

2022

6. 1. 2022 - Roční zpráva o činnosti TJ a oddílů za rok 2021

22. 4. 2022 - Veřejnoprávní smlouva TJ a MÚ Hostivice - dotace na činnost na rok 2022

2021

18. 1. 2021 - Roční zpráva o činnosti TJ a oddílů za rok 2020

20. 4. 2021 - Veřejnoprávní smlouva TJ a MÚ Hostivice - dotace na činnost na rok 2021

2020

15. 6. 2020 - Veřejnoprávní smlouva TJ a MÚ Hostivice - poskytnutí dotace na činnost na rok 2020

15. 5. 2020 - Rozhodnutí MŠMT o přidělení neinvestiční dotace na rok 2020 z programu MŮJ KLUB.  

11. 5. 2020 - Výkaz zisku a ztrát TJ Hostivice za rok 2019

10. 1. 2020 - Roční zpráva o činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2019. 

2019

6. 5. 2019 - Veřejnoprávní smlouva TJ a MÚ Hostivice - poskytnutí dotace na činnost na rok 2019

2. 4. 2019 - Výkaz zisku a ztrát TJ Hostivice za rok 2018

10. 3. 2019 - Pozvánka na Valnou hromadu TJ 2019 a Jednací řád Valné hromady TJ 2019.

13. 1. 2019 - Roční zpráva o činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2018.

2018

27. 7. 2018 - Rozhodnutí MŠMT o přidělení neinvestiční dotace na rok 2018 z programu MŮJ KLUB.

18. 4. 2018 - Smlouva TJ s MÚ Hostivice, podmínky poskytnutí dotace na činnost na rok 2018.

11. 4. 2018 - Zpráva revizní komise o hospodaření TJ za rok 2017. 

28. 3. 2018 - Výkaz zisku a ztrát TJ Hostivice za rok 2017.

11. 1. 2018 - Roční zpráva o činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2017. 

2017

27. 6. 2017 - Rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace na rok 2017 z programu VIII.

12. 6. 2017 - Výkaz zisku a ztrát TJ Hostivice za rok 2016. 

24. 4. 2017 - Smlouva TJ s MÚ Hostivice, podmínky poskytnutí dotace na činnost na rok 2017.

31. 3. 2017 - Roční zpráva o činnost TJ a jednotlivých oddílů za rok 2016. 

2016

7. 9. 2016 - Roční zpráva o činnost TJ a jednotlivých oddílů za školní i sportovní rok 2015/2016.