Cvičitelky

Jana Bedrnová

Cvičení pro předškolní děti vedu již od r. 1995. Začala jsem vést toto cvičení v době, když byly obě mé dcery malé a usoudila jsem, že je pro ně nejvhodnější. Tato činnost mě začala moc bavit, a proto jsem se rozhodla vést tyto hodiny i nadále, když mé dcery odrostly. Dále vedu hodiny pro nejmladší žactvo, kde se zabýváme všestrannými pohybovými aktivitami, které jsou vlastí dětem tohoto věku. Dále jsem od r. 1999 vedla hodiny step aerobiku, v současnosti vedu hodiny aerobiku.
III. třída VG, Diplom - Step aerobik - ACI Praha

Jana Koukalová

Cvičím předškolní děti od r. 1993. Na tyto hodiny chodí děti ve věku 4 až 6 let a učí se zde rozvíjet pohybové schopnosti, správné držení těla, dýchání, získávat obratnost a odvahu.

Radka Šafaříková

Jako cvičitelka hodiny Rodičů a dětí působím teprve od r. 2004. Zabývám se touto činností, protože mě moc baví pracovat a věnovat se dětem tohoto věku. Největší odměnou za tuto snahu, je pro mě dětský úsměv. Snažím se proto, aby byl přítomný na tvářích dětí po celou dobu cvičení.

Martina Gráfová

Cvičením pro nejmladší děti se zabývám od roku 2003, kdy v tomto věku byla má dcera. V současnosti stále cvičím předškolní děti a zároveň nejmladší žactvo.

Anna Králová

Cvičení rodičů a dětí jsem vedla už v době, kdy moje dcery byly v aktuálním věku. Později mi pracovní a rodinné vytížení neumožňovalo se této aktivitě věnovat. V současnosti jsem už ale v důchodu a tak jsem uvítala možnost se zase do této činnosti zapojit. Těší mě zájem rodičů a stále mě udivuje, jak rychlé pokroky děti v tomto věku dělají.