Smutná zpráva

31.03.2021

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás 18. 3. 2021 opustila naše letitá členka, trenérka, kamarádka, Mareška,

paní Věra Marešová.

Během svého téměř 30letého působení v tělovýchově se stala duší a ikonou našich spolkových akcí. Svými kreativními nápady, ideami, zaníceností, vůlí a prací dokázala vytvořit krásná vystoupení, soutěže a představení. Věrko děkujeme.

Vzpomínáme s úctou
VV TJ Hostivice


Vzpomínka na Marešku

Když se řekne "Mareška", vybaví se nám krásná vystoupení s oddílem taneční gymnastiky, který Věra založila a začala trénovat v roce 1992. Jejich kreativní vystoupení, s kterými slavila i úspěchy na různých soutěžích, byly vidět na všech našich akcích, na mikulášských pro děti i dospělé, na maškarních, na sokolských plesech i sportovních kláních pro děti, dospělé i pro seniory.

Vybaví se nám záplava scénářů, které Věrka vytvářela a nad kterými jsme seděli nespočítaně hodin, aby bylo vytvořeno co nejlepší dílo. To dílo neslo stopu a podpis Marešky.

Na její nápaditost, elán, důvtip, smysl pro tvoření, kamarádství, osobitost se nedá zapomenout.

Budeš nám chybět Mareško

Za ASPV TJ Hostivice
Trenéři a cvičitelky