Valná hromada 2023

01.03.2023

Pozvánka na jednání Valné hromady TJ Hostivice, z.s. která se bude konat...

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 od 18:30 hodin v sokolovně Hostivice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Schválení programu jednání
 4. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 5. Zpráva o činnosti TJ Hostivice za rok 2022
 6. Zpráva o hospodaření TJ Hostivice za rok 2022
 7. Zpráva kontrolní komise za rok 2022
 8. Diskuse
 9. Přestávka 10 - 15 minut
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Provedení voleb předsedy, členů výkonného výboru TJ, členů revizní komise
 12. Projednání a schválení návrhu usnesení.
 13. Závěr jednání