Stalo se již téměř tradicí, že s nástupem podzimu se v hostivické sokolovně setkává nejstarší a nejmladší generace našich spoluobčanů, a to při příležitosti konání sportovně-společenského odpoledne, které se letos uskutečnilo již pošesté. Akci pořádá TJ Hostivice, oddíl zdravotního cvičení.