V příloze je uveden rámcový plán akcí jednotlivých oddílů na rok 2020. Přesné termíny a místa konání budou včas upřesněny na webových stránkách jednotlivých oddílů.